chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi, wymagającymi rehabilitacji po urazach i udarach.
pielęgniarek (całodobowo), lekarzy, opiekunek medycznych, terapeuty zajęciowego, pomoc pracownika socjalnego, konsultacje specjalistów (dodatkowa opłata), rehabilitację (dodatkowa opłata)