6

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

"EvA CARE" SP. Z.O.O.

Opieka nad osobami:

chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi, wymagającymi rehabilitacji po urazach i udarach.

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

"EvA CARE" SP. Z.O.O.

Zapewniamy miłą i fachową obsługę medyczną:

pielęgniarek (całodobowo), lekarzy, opiekunek medycznych, terapeuty zajęciowego, pomoc pracownika socjalnego, konsultacje specjalistów (dodatkowa opłata), rehabilitację (dodatkowa opłata)